Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 95 KB Bolagsordning ÄEAB 2017.pdf 2017-06-30 13:16

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2017-06-19 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning