Styrdokument
Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 81 KB Avgifter ansökan och tillsyn serveringstillstånd.pdf 12/11/18, 2:39 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare 10/8/18 Kommunfullmäktige Enhetschef AoI Socialtjänst