Styrdokument
Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 81 KB Avgifter ansökan och tillsyn serveringstillstånd.pdf 2018-12-11 14:39

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare 2018-10-08 Kommunfullmäktige Enhetschef AoI Socialtjänst