Styrdokument
Riktlinje för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 2018-2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 398 KB Riktlinje för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 2018-2020.pdf 2018-06-21 11:39

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare,Politiken 2018-06-13 Arbete och Omsorgsutskottet MAS Socialtjänst