Styrdokument
Patientsäkerhetsberättelse 2015       


Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvråd


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 598 KB Patberattelse 2015.pdf 2016-05-10 09:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2016-04-27 Arbete och Omsorgsutskottet MAS Socialtjänst