Styrdokument
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 202 KB taxalivsmedel.pdf 1/17/20, 3:05 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 11/25/19 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning