Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 95 KB Bolagsordning ÄEAB 2018.pdf 6/21/18, 1:23 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Ekonomichef Gator, va, renhållning