Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 95 KB Bolagsordning ÄEAB 2018.pdf 2018-06-21 13:23

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Ekonomichef Gator, va, renhållning