Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Ägardirektiv ÄKFAB 2018 (2).pdf 2018-06-21 13:03

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet