Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Ägardirektiv ÄKFAB 2018 (2).pdf 6/21/18, 1:03 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet