Styrdokument
Strategisk plan 2019-2021       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1 686 KB Strategisk plan 2019-21.pdf 2018-12-11 15:26

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2018-11-26 Kommunfullmäktige Ekonomichef Kommunövergripande