Styrdokument
Strategisk plan 2019-2021       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1,686 KB Strategisk plan 2019-21.pdf 12/11/18, 3:26 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 11/26/18 Kommunfullmäktige Ekonomichef Kommunövergripande