Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 760 KB undertecknande.pdf 2019-01-18 13:38

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2019-01-18 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande