Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 760 KB undertecknande.pdf 1/18/19, 1:38 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 1/18/19 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande