Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 93 KB Bolagsordning ÄFAB 2018.pdf 2018-06-21 13:23

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift