Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 93 KB Bolagsordning ÄFAB 2018.pdf 6/21/18, 1:23 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift