Styrdokument
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 83 KB Avgift, allmän handling.pdf 2018-12-12 13:10

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2018-10-08 Kommunfullmäktige Kansliet Kommunövergripande