Styrdokument
RUR Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 106 KB RUR.pdf 2017-05-11 11:16

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2017-04-24 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi