Styrdokument
Kommunstyrelsens reglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 325 KB Nytt reglemente KS 2019.pdf 6/18/19, 3:12 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 5/6/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet