Styrdokument
Översiktsplan 2011       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 14,310 KB Alvsbyns_OP2011.pdf 1/17/13, 10:50 AM
application/pdf 4,469 KB Vindkraftsbilaga.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 4,849 KB Vindkraft_Detaljkartor.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 3,722 KB Vindkraft_Intressekartor.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 164 KB LIStabellen.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 10,430 KB Lisomraden.pdf 1/17/13, 10:53 AM
application/pdf 342 KB Energi_klimatstrategi.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 291 KB Markanvandningskarta.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 31,123 KB MarkanvRiksintressekarta.pdf 1/17/13, 10:52 AM
application/pdf 20,449 KB Markanvoriksintr o kom.pdf 1/17/13, 10:52 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 11/28/11 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Kommunövergripande