Styrdokument
Översiktsplan 2011       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 14 310 KB Alvsbyns_OP2011.pdf 2013-01-17 10:50
application/pdf 4 469 KB Vindkraftsbilaga.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 4 849 KB Vindkraft_Detaljkartor.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 3 722 KB Vindkraft_Intressekartor.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 164 KB LIStabellen.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 10 430 KB Lisomraden.pdf 2013-01-17 10:53
application/pdf 342 KB Energi_klimatstrategi.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 291 KB Markanvandningskarta.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 31 123 KB MarkanvRiksintressekarta.pdf 2013-01-17 10:52
application/pdf 20 449 KB Markanvoriksintr o kom.pdf 2013-01-17 10:52

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2011-11-28 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Kommunövergripande