Styrdokument
Taxa för larm som inte förorsakats av brand eller annan olycka samt hantering av nycklar och passerkort till anläggningar med automatlarm       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 72 KB Taxa fellarm och hantering av nycklar vid räddningstjänsten.pdf 2015-01-29 11:40

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2015-01-26 Kommunfullmäktige Räddningschef Miljö- Bygg-Räddning