Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 126 KB Ägardirektiv ÄEAB 2017.pdf 2017-06-30 13:15

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2017-06-19 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning