Styrdokument
Regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 160 KB Regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler.pdf 2016-09-30 13:15

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 2016-09-13 Barn- och fritidsutskottet Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid