Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 474 KB KSdelegation.pdf 2016-02-01 13.12

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2016-04-25 Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunövergripande