Styrdokument
Regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 250 KB Regler och tilläpningsföreskifter inom förskolan.pdf 1/22/21, 1:47 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 12/14/20 Kommunstyrelsen Skolchef Skola