Styrdokument
Riktlinjer vid rekrytering       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 163 KB Riktlinje för rektytering .pdf 2019-02-08 10:14

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-12-20 Personalutskottet HR-chef Personal