Styrdokument
Kontaktpersonverksamheten enligt SoL och LSS       


Vägledning för handläggare, enhetschefer och handledae


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 317 KB Riktlinjer kontaktpersonverksamheten.pdf 11/11/16, 3:31 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/31/11 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst