Styrdokument
Kontaktpersonverksamheten enligt SoL och LSS       


Vägledning för handläggare, enhetschefer och handledae


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 317 KB Riktlinjer kontaktpersonverksamheten.pdf 2016-11-11 15:31

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2011-01-31 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst