Styrdokument
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2022       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 253 KB biblioteksplan.pdf 5/3/21, 11:22 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare 2/12/18 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid