Styrdokument
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 327 KB biblioteksplan.pdf 2/22/18, 12:07 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare 2/12/18 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid