Styrdokument
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2018-2021       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 327 KB biblioteksplan.pdf 2018-02-22 12:07

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare 2018-02-12 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid