Styrdokument
Riktlinje för säkerhetsskydd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 161 KB Säkerhetsskyddsplan enligt KS beslut.pdf 6/21/21, 2:47 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 5/24/21 Kommunfullmäktige Risk- o säkerhetssamordnare Kommunövergripande