Styrdokument
Uppvaktning och avtackning av medarbetare       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 66 KB 190128 Riktlinjer uppvaktning och avtackning.pdf 8/19/19, 11:24 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/28/19 Kommunstyrelsen HR-chef Personal