Styrdokument
Strategisk plan 2017-2019       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1 080 KB Strategisk plan 2017-19.pdf 2016-12-16 15:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2016-11-28 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande