Styrdokument
Riktlinjer för bisysslor       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 262 KB Riktlinjer för bissysslor enligt beslut .pdf 2/17/21, 10:37 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/20/21 Personalutskottet HR-chef Personal