Styrdokument
Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 109 KB Företagspolicy - 2016.1.pdf 6/30/16, 3:11 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 6/20/16 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet