Styrdokument
Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 109 KB Företagspolicy - 2016.1.pdf 2016-06-30 15:11

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 2016-06-20 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet