Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 725 KB KS delegationsordning version 12 (2019).pdf 6/18/19, 1:56 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 5/21/18 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande