Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 547 KB KS delegationsordning version 12 (2018).pdf 9/26/18, 2:57 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 5/21/18 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande