Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 673 KB KS delegationsordning version 13 (2019).pdf 1/8/20, 4:12 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 11/14/19 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande