Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 547 KB KS delegationsordning version 12 (2018).pdf 2018-09-26 14:57

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2018-05-21 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande