Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 666 KB KS delegationsordning version 15 (vt 2021).pdf 5/17/21, 10:35 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 11/14/19 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande