Styrdokument
Delegationsordning Kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 565 KB KS delegationsordning version 15 (ht 2020) .pdf 9/22/20, 8:54 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 11/14/19 Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunövergripande